Vitajte!
Myslíte na Vašu budúcnosť? Zúčastnite sa na našom vzdelávaní. Sme pripravení s našou odbornosťou a Vašou snahou zvýšiť Váš potenciál.

Jazyková výučba a vzdelávanie

Jazyková a odborná príprava

Prekladateľské služby

Preklady odborných textov z/do všetkých svetových jazykov; úradne overené preklady

Tlmočenie

Konzekutívne a simultánne

Poradenstvo - obalový priemysel

Poradenská a konzultačná činnosť v oblasti strojov a riešenia pre obalový priemysel

  • Language education and training
  • Translating (technical, certified)
  • Interpreting (consecutive, simultaneous)
  • Consultancy services for packaging industry
PLP CONSULTING, s.r.o. | Copyright 2013